Vladas Bitė

Užsakovas: Šiaulių „Aušros“ muziejus
Kilnojamosios parodos „Šiaulių tarpukario modernizmo architektūra. Inžinierius Vladas Bitė“ stendų dizainas ir gamyba.

Post has no taxonomies